ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ

Μέσα σε ένα άριστο περιβάλλον εκπαίδευσης, το Γυμνάσιο-Λύκειο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης παρέχει στους μαθητές του ουσιαστική παιδεία: Γνώσεις που θα εξασφαλίσουν την πνευματική του καλλιέργεια, ηθικές αξίες που θα διαμορφώσουν έναν ακέραιο χαρακτήρα, κοινωνικές αρχές που θα εξασφαλίσουν την αξιοπρεπή ενσωμάτωσή του στην ομάδα σήμερα και στην κοινωνία αργότερα, ψυχική-αισθητική καλλιέργεια που θα βοηθήσουν στην συναισθηματική του ισορροπία.

01Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται μέσα σε ένα διευρυμένο πρόγραμμα που καλύπτει τις απαιτήσεις ενός παιδιού 12 έως 18 ετών και τις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας ενίσχυση των μαθημάτων με επιπλέον ώρες, διδασκαλία από άριστους καθηγητές, υψηλό και ομοιογενές ακαδημαϊκό επίπεδο σε κάθε τμήμα, αθλητικές δραστηριότητες και ένα ευρύ φάσμα Ομίλων και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων.


 


 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το πρόγραμμα του Γυμνασίου και του Λυκείου της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης περιλαμβάνει τα μαθήματα που καθορίζει το Υπουργείο Παιδείας.

Ωστόσο, έπειτα από παρεκκλίσεις εγκεκριμένες από το Υπουργείο Παιδείας, το Γυμνάσιο και το Λύκειο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης:

 • ενισχύει το πρόγραμμα μαθημάτων του Υπουργείου Παιδείας με επιπλέον ώρες διδασκαλίας σε μαθήματα, όπως:

-Μαθηματικά

-Νεοελληνική Γλώσσα και Έκθεση

-Φυσική

-Όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου

-α΄ ξένη γλώσσα (Αγγλικά)

-β΄ ξένη γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά)

 • διευρύνει το πρόγραμμα μαθημάτων του Υπουργείου Παιδείας με επιπλέον δραστηριότητες και προγράμματα, όπως:

-Προγράμματα (Περιβαλλοντικά, Αγωγής Υγείας, Επιχειρηματικότητας, Projects)

-Αθλητικές Δραστηριότητες

-Ομίλους

 

 

Πρόγραμμα G.C.E.

H Εκπαιδευτική Αναγέννηση, στο Λύκειο, δίνει τη δυνατότητα σε όσους μαθητές επιθυμούν τη συνέχιση των σπουδών τους στο εξωτερικό να παρακολουθήσουν το Διεθνές Πρόγραμμα G.C.E. A Level.


 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Πλεονέκτημά μας: Η διδασκαλία από άριστους καθηγητές

 • 06Στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση οι καθηγητές είναι αυστηρά επιλεγμένοι με κριτήρια επιστημονικής κατάρτισης, αρχών που οι ίδιοι ως άνθρωποι ενσαρκώνουν και ικανότητας παιδαγωγικών χειρισμών. Ιδιαίτερα στη βαθμίδα του Λυκείου, οι καθηγητές μας έχουν σημαντική εμπειρία στην προετοιμασία των μαθητών για την είσοδό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Οι καθηγητές μας παρακολουθούν τις εξελίξεις στον ακαδημαϊκό τους τομέα αλλά και σε παιδαγωγικά θέματα μέσα από τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια αλλά και με μετεκπαιδεύσεις.
 • Οι καθηγητές μας, μέσα από αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας, ενδιαφέρονται να κατανοήσει ο μαθητής το «πώς» και το «γιατί» και να αφομοιώνει την ύλη του μαθήματος που διδάσκεται και όχι να μαθαίνει μηχανικά.
 • Οι καθηγητές νοιάζονται για τις ανάγκες (μαθησιακές, ψυχικές, κοινωνικές) κάθε παιδιού ξεχωριστά. Δίνουν έμφαση στην ατομική ενίσχυση κάθε μαθητή. Αξιοποιούν κάθε στιγμή του σχολικού προγράμματος, προκειμένου να εξηγήσουν κάτι που ένα παιδί δεν κατάλαβε ή να σταθούν δίπλα του σε κάποιο θέμα που το απασχολεί, χωρίς να φείδονται του δικού τους προσωπικού ελεύθερου χρόνου.
 • Φιλοσοφία του Σχολείου μας είναι να εμπνέουμε κάθε μαθητή στο να αναδεικνύει τον καλύτερο εαυτό του και τον προτρέπουμε να θέτει μέρα με τη μέρα, χρονιά με τη χρονιά, ανάλογα με τις δυνατότητές του ο καθένας, τον πήχυ ψηλότερα· Να επιδιώκει, δηλαδή, την αριστεία και όχι να επαναπαύεται σε μια μέτρια ή απλώς καλή επίδοση τη στιγμή που έχει δυνατότητες για κάτι καλύτερο. Κάθε παιδί έχει τη δική του κορυφή την οποία, μέσω της καθημερινής προσπάθειας, πρέπει να έχει στόχο να κατακτήσει.
 • Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη διαφορά που βιώνουν οι μαθητές κατά τη μετάβασή τους από το Δημοτικό σχολείο στο Γυμνάσιο, από τον έναν δάσκαλο στους πολλούς καθηγητές, στο Σχολείο μας εφαρμόζουμε το θεσμό του Καθηγητή-Συμβούλου, σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου.

 

Πλεονέκτημά μας: Το άριστο περιβάλλον εκπαίδευσης

Μέσα σε ένα άριστο περιβάλλον εκπαίδευσης ο μαθητής βιώνει αίσθημα ασφάλειας και αισθάνεται την εξατομικευμένη προσοχή που απλόχερα του δίνεται ακαδημαϊκά και παιδαγωγικά. Έτσι, η ψυχολογία του επηρεάζεται θετικά, νιώθει όμορφα το διάστημα που περνά στο Σχολείο, κοινωνικοποιείται ομαλά και αποδίδει περισσότερο στον ακαδημαϊκό τομέα.

 • Ο μαθητής κατά τη διάρκεια του μαθήματος, μέσα σε ένα περιβάλλον υψηλού και ομοιογενούς ακαδημαϊκού επιπέδου, νιώθει ότι μαθαίνει και προοδεύει. Οι μεν καλοί μαθητές αισθάνονται ότι έχουν να μάθουν πάντα κάτι περισσότερο, οι δε λιγότερο καλοί μαθητές μπορούν να παρακολουθούν το μάθημα χωρίς να περιθωριοποιούνται.
 • Στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση ο μαθητής, εφόσον ακολουθεί τις οδηγίες των καθηγητών και μελετά συστηματικά στο σπίτι, μπορεί:
  • να ανταποκρίνεται με επιτυχία στο πρόγραμμα του Γυμνασίου και του Λυκείου
  • να πετυχαίνει στις εξετάσεις διπλωμάτων ξένων γλωσσών
  • και να πετυχαίνει στις εξετάσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

με όσο το δυνατόν λιγότερη ή και καθόλου (ανάλογα με τις δυνατότητές του) εξωσχολική βοήθεια από φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα

 • Ο μαθητής Γυμνασίου και του Λυκείου αισθάνεται αμέριστη την προσοχή που του δίνουμε σε κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει και την οποία έχει ανάγκη στη δύσκολη περίοδο της εφηβείας που βιώνει. Τόσο οι καθηγητές όσο και οι διευθυντές των βαθμίδων δε φείδονται χρόνου για να σταθούν με ουσιαστικό τρόπο στο μαθητή και να επέμβουν αμέσως, όταν και όπου χρειάζεται, με εξατομικευμένους παιδαγωγικούς χειρισμούς.
 • Ο μαθητής στο Σχολείο μας αισθάνεται μοναδικός, γιατί είναι αναγνωρίσιμος από όλους. Δεν υπάρχει κλίμα ανωνυμίας και φροντίζουμε να διατηρούμε ένα φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον. Εστιάζουμε σε κάθε παιδί ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις διαφορετικές εμπειρίες που κάθε παιδί φέρνει από το οικογενειακό του περιβάλλον, το διαφορετικό βαθμό ωριμότητας και το διαφορετικό ρυθμό αντίληψης και αφομοίωσης.
 • Η έμφαση που δίνεται από τη βαθμίδα του Δημοτικού στο να εμφυσώνται στους μαθητές αρχές ατομικές (υπευθυνότητα, συνέπεια, αξιοπρέπεια, αυτοεκτίμηση) και κοινωνικές (σεβασμός, ειλικρίνεια, διάλογος, εμπιστοσύνη, συνεργασία) παραμένει η ίδια στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Έτσι διαμορφώνεται χρόνο με το χρόνο ένας ολοκληρωμένος χαρακτήρας. Αποτέλεσμα είναι η συμπεριφορά των εφήβων μαθητών μας να χαρακτηρίζεται από σεβασμό, αξιοπρέπεια και υπευθυνότητα και να εκπέμπει ήθος, ποιότητα και πολιτισμό.
 • Τόσο οι εσωτερικοί όσο και οι εξωτερικοί χώροι των εγκαταστάσεων εκπέμπουν ζεστασιά και κάνουν την παραμονή των μαθητών στο Σχολείο ευχάριστη και αποδοτική.

 

Πλεονέκτημά μας: Το περιβάλλον ασφάλειας και ελέγχου

 • 02Στο Σχολείο μας υπάρχει ένα ασφαλές «ιδανικό» περιβάλλον για να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί ένας έφηβος.
 • Τηρούνται τα όρια από όλους τους μαθητές, όπως αυτά διατυπώνονται με σαφήνεια στον Κανονισμό Λειτουργίας.
 • Υπάρχει έλεγχος μέσα στην τάξη, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων αλλά και κατά τις εξωσχολικές δραστηριότητες (εκπαιδευτικές επισκέψεις, μονοήμερες ή πολυήμερες εκδρομές κ.λπ.).
 • Ο Κανονισμός του Σχολείου τηρείται απαρέκλιτα, χωρίς καμία υποχώρηση σε θέματα ακρότητας εμφάνισης, καπνίσματος ή χρήσης κινητού τηλεφώνου κ.λπ.

 

Πλεονέκτημά μας: Τα ενισχυτικά μαθήματα 

Μετά το τέλος του σχολικού προγράμματος, πραγματοποιούνται ενισχυτικά μαθήματα από τους καθηγητές του Σχολείου μας, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

 • Για την κάλυψη κενών σε αδύναμους μαθητές
 • Για την ενδυνάμωση των καλών μαθητών
 • Για την προετοιμασία των μαθητών για πτυχία ξένων γλωσσών
 • Για την προετοιμασία των μαθητών για τις Πανελλήνιες εξετάσεις για την είσοδό τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 

02 (4)1Πλεονέκτημά μας: Η αντικειμενική αξιολόγηση των μαθητών

Στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση πιστεύουμε ακράδαντα στα οφέλη της αντικειμενικής αξιολόγησης των μαθητών.

 • Το παιδί πρέπει να μαθαίνει στην πράξη από νωρίς, από τα χρόνια που διαμορφώνεται η προσωπικότητά του, τις αρχές της δικαιοσύνης και της αξιοκρατίας και ότι «τα αγαθά κόποις κτώνται».
 • Ο μαθητής στο Λύκειο γνωρίζει τις πραγματικές του δυνατότητες, ώστε να θέτει τους ανάλογους στόχους για την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Οι μαθητές αξιολογούνται με την καθημερινή προφορική εξέταση, με την ολιγόλεπτη γραπτή (αντί προφορικής) εξέτασης, με τα προσομοιωτικά διαγωνίσματα στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου για τις Πανελλήνιες εξετάσεις.
 • Οι γονείς, μέσω της αντικειμενικής αξιολόγησης, έχουν επίγνωση των πραγματικών δυνατοτήτων του παιδιού τους και έτσι είναι σε θέση να το βοηθούν όπου και όπως πρέπει

 

Πλεονέκτημά μας: Η άμεση και ειλικρινής επικοινωνία με τους γονείς

Έχοντας αξιολογήσει με αντικειμενικότητα την πορεία κάθε μαθητή και τυχόν ζητήματα που προκύπτουν, διατηρούμε μια στενή και διαρκή επικοινωνία με τους γονείς η οποία διέπεται από απόλυτη ειλικρίνεια. Το να λέμε στους γονείς ακριβώς αυτό που παρατηρούμε και πιστεύουμε, είναι για εμάς μια αναγκαία προϋπόθεση για το βέλτιστο όφελος και πρόοδο του παιδιού.

Συγχρόνως, η επικοινωνία με τους γονείς διακρίνεται από αμεσότητα, προκειμένου να αντιμετωπίζονται εγκαίρως τα όποια θέματα, ακαδημαϊκά και παιδαγωγικά, προκύπτουν, πριν αυτά διογκωθούν.

Αυτό επιτυγχάνεται αμφίδρομα με:

 • Την καθημερινή χρήση του Τετραδίου Επικοινωνίας

 • Την τηλεφωνική επικοινωνία

 • Τις προγραμματισμένες ενημερωτικές συναντήσεις

 • Έκτακτες συναντήσεις, όταν αυτό χρειάζεται

 

Πλεονέκτημά μας: Το επιπλέον υποστηρικτικό υλικό

 • Παρέχουμε σε όλες τις τάξεις, στα περισσότερα μαθήματα, πρωτότυπες και ολοκληρωμένες σημειώσεις και πρόσθετο ασκησιολόγιο που συμπληρώνουν τα σχολικά βιβλία.

 • Αξιοποιούνται οι διαδραστικοί πίνακες και τα οπτικοακουστικά μέσα προκειμένου το μάθημα να γίνεται πιο ελκυστικό και κατανοητό, να αυξάνεται η προσοχή των μαθητών και να επιτυγχάνεται η ουσιαστική αφομοίωση της γνώσης.

 • Μαθήματα όπως Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Πληροφορική, Τεχνολογία και Εικαστικά διδάσκονται σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια.

 

Πλεονέκτημά μας: Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος ξένων γλωσσών

 • Οι μαθητές μας υποστηρίζονται με συστηματικό και ολοκληρωμένο τρόπο από τους καθηγητές ξένων γλωσσών για την απόκτηση διπλωμάτων και επικοινωνιακής ευχέρειας, χωρίς εξωσχολική φροντιστηριακή βοήθεια, σε δύο ξένες γλώσσες (Αγγλικά και Γαλλικά ή Γερμανικά).

 

Πλεονέκτημά μας: Η ποικιλία εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων

Στο Σχολείο μας η διδασκαλία στην τάξη συμπληρώνεται με ένα ευρύτατο φάσμα εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται εντός και εκτός του Σχολείου όπως:

 • Ο μαθητής επιλέγει δύο αθλητικές δραστηριότητες, τις οποίες πραγματοποιεί με την καθοδήγηση καθηγητών Φυσικής Αγωγής εξειδικευμένων στα συγκεκριμένα αθλήματα.
 • Ο μαθητής επιλέγει έναν Όμιλο ο οποίος πραγματοποιείται μια φορά την εβδομάδα
 • Κάθε μήνα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε προσεκτικά επιλεγμένα μουσεία, θέατρα και, χώρους βιωματικής εκπαίδευσης, που σχετίζονται με την ύλη της συγκεκριμένης τάξης
 • Μέσω της διοργάνωσης ομιλιών στο Θέατρο του Σχολείου μας οι μαθητές έρχονται σε επαφή με κορυφαίες προσωπικότητες των γραμμάτων και της τέχνης
 • Οι μαθητές μας συμμετέχουν με επιτυχία σε ενδοσχολικούς και διασχολικούς διαγωνισμούς με τους οποίους ευνοείται η ανάπτυξη ευγενούς άμιλλας και δίνονται κίνητρα για την ανάδειξη των ταλέντων κάθε παιδιού, όπως Μαθητικοί Διαγωνισμοί Μαθηματικών «Ο Θαλής» και «Καγκουρώ», Πανελλήνιος Επιστημονικός Διαγωνισμός Καινοτόμων Δράσεων στις Φυσικές Επιστήμες «School Lab», Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ρομποτικής, Αγώνες Εκφραστικής Ανάγνωσης, Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών κ. α.
 • Οι μαθητές συμμετέχουν σε ποικίλα Προγράμματα όπως Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Επιχειρηματικότητας Νέων («Οικονομία και Εγώ, Εικονική Επιχείρηση), καθώς και σε Εργασίες Διαθεματικής Προσέγγισης (Projects)
 • Οι μαθητές ευαισθητοποιούνται κοινωνικά μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα όπως είναι το ετήσιο Bazaar ή σε προγράμματα όπως αυτό της Action aid.
 • Οι μαθητές ευαισθητοποιούνται περιβαλλοντικά με τη συμμετοχή σε δράσεις οικολογίας και στους σχετικούς ομίλους.

 

Πλεονέκτημά μας: Το Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 • Οι μαθητές υποστηρίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής της κατεύθυνσης σπουδών τους μέσω Προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο γίνεται σε συνεργασία με εξειδικευμένους στο αντικείμενο επιστήμονες
 • Μέσω εκπαιδευτικών επισκέψεων σε επαγγελματικούς χώρους, οι μαθητές γνωρίζουν από κοντά το περιβάλλον εργασίας σε διαφόρους τομείς
 • Μέσω της διοργάνωσης ομιλιών στο Θέατρο του Σχολείου μας οι μαθητές έρχονται σε επαφή με επιτυχημένους στον τομέα τους επιστήμονες και επαγγελματίες, προκειμένου να ενημερωθούν καλύτερα για τις επαγγελματικές επιλογές που ανοίγονται μπροστά τους.

 

Πλεονέκτημά μας: Το Γραφείο Διασύνδεσης με Πανεπιστήμια του Εξωτερικού

 • Σε περίπτωση επιλογής σπουδών στο εξωτερικό, οι μαθητές υποστηρίζονται από το Γραφείο Διασύνδεσης με Πανεπιστήμια του εξωτερικού τόσο κατά τη διαδικασία επιλογής χώρας και πανεπιστημίου όσο και κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

 

  

 

 

 

 

Copyright 2012. Joomla 1.7 templates free. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ