ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Μέσα σε ένα άριστο περιβάλλον εκπαίδευσης, το Δημοτικό σχολείο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης παρέχει στους μαθητές του ουσιαστική παιδεία: Γνώσεις που θα εξασφαλίσουν την πνευματική του καλλιέργεια, ηθικές αξίες που θα διαμορφώσουν έναν ακέραιο χαρακτήρα, κοινωνικές αρχές που θα εξασφαλίσουν την αξιοπρεπή ενσωμάτωσή του στην ομάδα σήμερα και στην κοινωνία αργότερα, ψυχική-αισθητική καλλιέργεια που θα βοηθήσουν στην συναισθηματική του ισορροπία.

Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται μέσα σε ένα διευρυμένο ολοήμερο πρόγραμμα που καλύπτει τις απαιτήσεις ενός παιδιού 6 έως 12 ετών και τις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας με ποικιλία μαθημάτων, με διδασκαλία από άριστους δασκάλους, με αθλητικές δραστηριότητες και με ένα ευρύ φάσμα Ομίλων και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων.


 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Tο Δημοτικό σχολείο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης μέσα στο Ολοήμερο Πρόγραμμα ενισχύει το πρόγραμμα μαθημάτων του Υπουργείου Παιδείας με επιπλέον ώρες διδασκαλίας και το διευρύνει με επιπλέον μαθήματα.

 

Γλώσσα – Μαθηματικά

01 (9)Δίνουμε έμφαση και στους δύο ακρογωνιαίους λίθους της εκπαίδευσης, τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά.

Καθημερινή μέριμνά μας είναι να αφομοιώνεται η ύλη και να μη δημιουργούνται γνωστικά κενά τα οποία λειτουργούν αθροιστικά, δυσκολεύουν την προσπάθεια του μαθητή για καλές επιδόσεις και του δημιουργούν αρνητικά συναισθήματα για το Σχολείο και τη διαδικασία της μάθησης.

Μελέτη : Στο πρόγραμμα σπουδών του σχολείου μας υπάρχουν πρόσθετες ώρες μελέτης στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά. Η μελέτη πραγματοποιείται καθημερινά από όλα τα παιδιά του τμήματος, μαζί με το δάσκαλό τους, κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ένα υψηλό και ομοιογενές ακαδημαϊκό επίπεδο σε κάθε τμήμα.

 

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Ιστορία, Ανθρωπο-Γεωγραφία, Θρησκευτικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση πιστεύουμε ότι η αφομοιωμένη γνώση των συγκεκριμένων μαθημάτων είναι αναγκαίο συστατικό για την πνευματική συγκρότηση κάθε καλλιεργημένου ανθρώπου, ανεξαρτήτως της επαγγελματικής κατεύθυνσης που αυτός θα ακολουθήσει. Για το λόγο αυτό, στηρίζουμε τη διδασκαλία μαθημάτων που σχετίζονται με τις ανθρωπιστικές επιστήμες:

 • Εφαρμόζοντας ειδικά προγράμματα διαθεματικής - διεπιστημονικής προσέγγισης της ύλης
 • Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αφομοίωση της ύλης. Επιλέγουμε   ελκυστικές και αποτελεσματικές ως προς το στόχο μεθόδους διδασκαλίας. Συνδυάζουμε την παραδοσιακή διδασκαλία με καινοτόμες δράσεις (projects, έρευνα, εκπαιδευτικές δράσεις, θεατρικό παιχνίδι κ.α.)

 

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική, Μελέτη Περιβάλλοντος

Το μάθημα της Φυσικής διδάσκεται στο πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο Φυσικής του Σχολείου μας από εξειδικευμένο δάσκαλο, δίνοντας έμφαση στην παρατήρηση και στο πείραμα.

Επίσης, στο Δημοτικό, λειτουργούν επιπλέον προγράμματα θετικών επιστημών - κοσμολογίας, μέσα από τα οποία οι μαθητές με ιδιαίτερη κλίση στις φυσικές επιστήμες μπορούν να εμβαθύνουν στο αντικείμενο και να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους σε σχετικούς διαγωνισμούς.

 

Τεχνολογία

Πληροφορική

Το μάθημα της Πληροφορικής διδάσκεται στα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια Πληροφορικής του Σχολείου μας από έμπειρους και εξειδικευμένους καθηγητές, με συγκεκριμένη στοχοθεσία για κάθε τάξη. Υπάρχει διαρκής συνεργασία ανάμεσα στους καθηγητές πληροφορικής και στο δάσκαλο, προκειμένου να αξιοποιείται, στο πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης, η ύλη κάθε τάξης στις εργασίες που εκπονούνται στο μάθημά της Πληροφορικής

 

Τέχνες

Μουσική, Εικαστικά, Θέατρο

Στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση τα μαθήματα καλλιτεχνικής αγωγής κατέχουν μια σημαντική θέση γιατί πιστεύουμε ότι βοηθούν στην ανάδειξη των ιδιαίτερων κλίσεων κάθε παιδιού και καλλιεργούν τα ενδιαφέροντά του. Για το λόγο αυτό:

 • Τα μαθήματα διδάσκονται από ειδικευμένους στο αντικείμενο καθηγητές (Εικαστικών, Μουσικής, Θεατρολόγους) και όχι από το δάσκαλο της τάξης.
 • Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, καθώς και στο Θέατρο των εκπαιδευτηρίων μας.
 • Υπάρχει διαρκής συνεργασία ανάμεσα στους καθηγητές των μαθημάτων καλλιτεχνικής αγωγής και στο δάσκαλο, προκειμένου ενότητες από τα μαθήματα να αξιοποιούνται για εικαστικές, θεατρικές και μουσικές δημιουργίες.

 

Ξένες Γλώσσες

Στο Δημοτικό σχολείο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος ξένων γλωσσών.

Βασική ξένη γλώσσα είναι η Αγγλική, την οποία διδάσκονται τα παιδιά από το Προνηπιαγωγείο, και δεύτερη ξένη γλώσσα επιλογής, από την Δ΄ Δημοτικού κι έπειτα, είναι η Γαλλική και η Γερμανική.

 

Αθλητικές Δραστηριότητες

Στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση πιστεύοντας στην αξία του αθλητισμού για τη σωματική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη δίνουμε σε όλα τα παιδιά τη δυνατότητα να ασχοληθούν ενεργά με αυτόν.

 • Ο κάθε μαθητής επιλέγει δύο αθλητικές δραστηριότητες, καθεμιά από τις οποίες τις πραγματοποιεί δύο φορές την εβδομάδα με την καθοδήγηση καθηγητών Φυσικής Αγωγής εξειδικευμένων στα συγκεκριμένα αθλήματα.

 

Όμιλοι

Εμπλουτίζουμε το πρόγραμμα σπουδών με την ώρα του Ομίλου, κατά την οποία οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών δραστηριοτήτων και επιστημονικών τομέων και να αναδείξουν έτσι τις κλίσεις- ταλέντα διαμορφώνοντας έτσι μια πολύπλευρη προσωπικότητα.

 • Ο κάθε μαθητής επιλέγει έναν Όμιλο ο οποίος πραγματοποιείται μια φορά την εβδομάδα

 

 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΣ

 

Πλεονέκτημά μας: Η διδασκαλία από άριστους δασκάλους

 • Στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση οι δάσκαλοι είναι αυστηρά επιλεγμένοι με κριτήρια επιστημονικής κατάρτισης, αρχών που οι ίδιοι ως άνθρωποι ενσαρκώνουν και ικανότητας παιδαγωγικών χειρισμών.
 • Οι δάσκαλοί μας παρακολουθούν τις εξελίξεις στον ακαδημαϊκό τους τομέα αλλά και σε παιδαγωγικά θέματα μέσα από τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια αλλά και με μετεκπαιδεύσεις.
 • Εφαρμόζουμε αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας. Οι δάσκαλοι ενδιαφέρονταινα κατανοήσει ο μαθητής το «πώς» και το «γιατί», να αφομοιώνει την ύλη του μαθήματος που διδάσκεται και όχι να μαθαίνει μηχανικά.
 • Οι δάσκαλοι νοιάζονται για τις ανάγκες (μαθησιακές, ψυχικές, κοινωνικές) κάθε παιδιού ξεχωριστά. Δίνουν έμφαση στην ατομική ενίσχυση κάθε μαθητή. Αξιοποιούν κάθε στιγμή του σχολικού προγράμματος, προκειμένου να εξηγήσουν κάτι που ένα παιδί δεν κατάλαβε ή να σταθούν δίπλα του σε κάποιο θέμα που το απασχολεί, χωρίς να φείδονται του δικού τους προσωπικού ελεύθερου χρόνου.

 

Πλεονέκτημά μας: Το άριστο περιβάλλον εκπαίδευσης

Μέσα σε ένα άριστο περιβάλλον εκπαίδευσης ο μαθητής βιώνει αίσθημα ασφάλειας και αισθάνεται την εξατομικευμένη προσοχή που απλόχερα του δίνεται. Έτσι, η ψυχολογία του επηρεάζεται θετικά, νιώθει όμορφα το διάστημα που περνά στο Σχολείο, κοινωνικοποιείται ομαλά και αποδίδει περισσότερο στον ακαδημαϊκό τομέα.

 • Ο μαθητής κατά τη διάρκεια του μαθήματος αισθάνεται ότι μαθαίνει και προοδεύει, χάρη στο υψηλό και ομοιογενές ακαδημαϊκό επίπεδο της τάξης που επιτυγχάνεται από την κοινή ώρα μελέτης με το δάσκαλο, για όλους τους μαθητές του τμήματος, καθημερινά. Οι καλοί μαθητές δεν «βαριούνται», ενώ οι πιο αδύναμοι μαθητές δε μένουν πίσω στην αφομοίωση της ύλης.
 • Ο μαθητής στο Σχολείο μας αισθάνεται μοναδικός, γιατί είναι αναγνωρίσιμος από όλους. Δεν υπάρχει κλίμα ανωνυμίας και φροντίζουμε να διατηρούμε ένα φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον. Εστιάζουμε σε κάθε παιδί ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις διαφορετικές εμπειρίες που κάθε παιδί φέρνει από το οικογενειακό του περιβάλλον, το διαφορετικό βαθμό ωριμότητας και το διαφορετικό ρυθμό αντίληψης και αφομοίωσης. Οι δάσκαλοι νοιάζονται για τη συμπεριφορά των μαθητών και επεμβαίνουν αμέσως, όταν χρειάζεται, με εξατομικευμένους παιδαγωγικούς χειρισμούς.
 • Ο μαθητής στο Σχολείο μας αισθάνεται ότι λειτουργεί κάτω από ένα σαφές, καθορισμένο και ενιαίο πλαίσιο κανόνων, αρχών και αξιών, που βιώνονται από όλους τους μαθητές και η τήρηση των οποίων επιβλέπεται από όλους τους δασκάλους. Σκοπός μας είναι η σωστή συμπεριφορά να απορρέει από τη συνείδηση του μαθητή και όχι από τη μηχανική υπακοή στον κανόνα ή -πολύ περισσότερο- από το φόβο της ποινής. Αποτέλεσμα είναι η συμπεριφορά των μαθητών μας να χαρακτηρίζεται από σεβασμό, αξιοπρέπεια και υπευθυνότητα και να εκπέμπει ήθος, ποιότητα και πολιτισμό.
 • Τόσο οι εσωτερικοί όσο και οι εξωτερικοί χώροι των εγκαταστάσεων εκπέμπουν ζεστασιά και κάνουν την παραμονή των μαθητών στο Σχολείο ευχάριστη και αποδοτική.
 • Υπάρχει ασφάλεια και έλεγχος μέσα στην τάξη, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, στις εξωσχολικές δραστηριότητες (εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκδρομές κ.λπ.).

 

Πλεονέκτημά μας: Η αντικειμενική αξιολόγηση των μαθητών

Στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση πιστεύουμε ακράδαντα στα οφέλη της αντικειμενικής αξιολόγησης των μαθητών.

 • Το παιδί πρέπει να μαθαίνει στην πράξη από νωρίς, από τα χρόνια που διαμορφώνεται η προσωπικότητά του, τις αρχές της δικαιοσύνης και της αξιοκρατίας και ότι «τα αγαθά κόποις κτώνται».
 • Οι γονείς, μέσω της αντικειμενικής αξιολόγησης, έχουν επίγνωση των πραγματικών δυνατοτήτων του παιδιού τους και έτσι είναι σε θέση να το βοηθούν όπου και όπως πρέπει.

 

Πλεονέκτημά μας: Η άμεση και ειλικρινής επικοινωνία με τους γονείς

Έχοντας αξιολογήσει με αντικειμενικότητα την πορεία κάθε μαθητή και τυχόν ζητήματα που προκύπτουν, διατηρούμε μια στενή και διαρκή επικοινωνία με τους γονείς η οποία διέπεται από απόλυτη ειλικρίνεια. Το να λέμε στους γονείς ακριβώς αυτό που παρατηρούμε και πιστεύουμε, είναι για εμάς μια αναγκαία προϋπόθεση για το βέλτιστο όφελος και πρόοδο του παιδιού.

Συγχρόνως, η επικοινωνία με τους γονείς διακρίνεται από αμεσότητα, προκειμένου να αντιμετωπίζονται εγκαίρως τα όποια θέματα, ακαδημαϊκά και παιδαγωγικά, προκύπτουν, πριν αυτά διογκωθούν.

Αυτό επιτυγχάνεται αμφίδρομα με:

 • Την καθημερινή χρήση του Τετραδίου Επικοινωνίας
 • Την τηλεφωνική επικοινωνία
 • Τις προγραμματισμένες ενημερωτικές συναντήσεις
 • Έκτακτες συναντήσεις, όταν αυτό χρειάζεται

 

Πλεονέκτημά μας: Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος ξένων γλωσσών

 • Οι μαθητές μας υποστηρίζονται με συστηματικό και ολοκληρωμένο τρόπο από τους καθηγητές ξένων γλωσσώνγια την απόκτηση διπλωμάτων και επικοινωνιακής ευχέρειας, χωρίς εξωσχολική φροντιστηριακή βοήθεια, σε δύο ξένες γλώσσες (Αγγλικά και Γαλλικά ή Γερμανικά).

 

Πλεονέκτημά μας: Το επιπλέον υποστηρικτικό υλικό

 • 0200Στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση παρέχουμε σε όλες τις τάξεις πρωτότυπες και ολοκληρωμένες σημειώσεις που συμπληρώνουν τα σχολικά βιβλία.
 • Αξιοποιούνται οι διαδραστικοί πίνακες και τα οπτικοακουστικά μέσα προκειμένου το μάθημα να γίνεται πιο ελκυστικό και κατανοητό, να αυξάνεται η προσοχή των μαθητών και να επιτυγχάνεται η ουσιαστική αφομοίωση της γνώσης.
 • Αξιοποιούνται εξειδικευμένα προγράμματα Πληροφορικής για την υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθημάτων.

 

Πλεονέκτημά μας: Η ποικιλία εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων

Στο Σχολείο μας η διδασκαλία στην τάξη συμπληρώνεται με ένα ευρύτατο φάσμα εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται εντός και εκτός του Σχολείου.

 • Επειδή η δουλειά που γίνεται σε κάθε αθλητική δραστηριότητα είναι ολοκληρωμένη και συστηματική, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν μέρος σε διασχολικά πρωταθλήματα με επιτυχία.
 • Επειδή η δουλειά που γίνεται σε κάθε όμιλο είναι ολοκληρωμένη, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν μέρος σε διαγωνισμούς πανελλήνιους, πανευρωπαϊκούς και διεθνείς με επιτυχία.
 • Γενικότερα το Σχολείο δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές του Δημοτικού να συμμετέχουν σε ενδοσχολικούς, διασχολικούς, πανελλήνιους, ευρωπαϊκούς και διεθνείς διαγωνισμούς (Μαθηματικής Εταιρείας, Καγκουρώ, Εικαστικών, Πληροφορικής) με τους οποίους ευνοείται η ανάπτυξη ευγενούς άμιλλας και δίνονται κίνητρα για την ανάδειξη των ταλέντων κάθε παιδιού.
 • Κάθε μήνα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε προσεκτικά επιλεγμένα μουσεία, θέατρα και, χώρους βιωματικής εκπαίδευσης, που σχετίζονται με την ύλη της συγκεκριμένης τάξης.
 • Οι μαθητές ευαισθητοποιούνται κοινωνικά με τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις και δράσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα
 • Οι μαθητές ευαισθητοποιούνται περιβαλλοντικά με τη συμμετοχή σε δράσεις οικολογίας και στους σχετικούς ομίλους.

 

  

 

 

 

 

Copyright 2012. Joomla 1.7 templates free. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ