Κανόνες

Κανόνες και διαδικασία Διαγωνισμού
moodeet
• Οι μαθητές διαγωνίζονται σε κάθε γύρο σε τέσσερις γρίφους. Μόνο σε περίπτωση ισοβαθμίας δίνεται και πέμπτος γρίφος.
• Σε κάθε αίθουσα διαγωνίζονται υποχρεωτικά 6 ομάδες.
• Σε κάθε ομάδα μοιράζονται τα θέματα και το φύλλο απάντησης . Η εκφώνηση του γρίφου προβάλλεται και στον διαδραστικό πίνακα που υπάρχει σε κάθε αίθουσα.
• Μόλις πάρουν και οι έξι οι ομάδες τα θέματα, ξεκινάει ο χρόνος. Οι ομάδες έχουν 6 λεπτά να λύσουν κάθε γρίφο.
• Σε κάθε αίθουσα υπάρχει χρονόμετρο το οποίο και ανανεώνεται σε κάθε γρίφο και είναι ορατό από όλους τους διαγωνιζομένους.
• Οι διαγωνιζόμενοι επιστρέφουν στους κριτές μόνον το φύλλο απαντήσεων.
• Για να δηλώσει μια ομάδα ότι τελείωσε, ένα μέλος της χτυπάει το χέρι του στο θρανίο.
• Ο κριτής, μόλις πάρει το φύλλο απαντήσεων, συμπληρώνει πάνω σε αυτό τον χρόνο και τη σειρά με την οποία τελείωσε κάθε ομάδα.
• Μόλις τελειώσει ο χρόνος και συγκεντρωθούν όλα τα φύλλα απαντήσεων, προβάλλεται στους μαθητές η απάντηση του συγκεκριμένου γρίφου και καταγράφεται η βαθμολογία για την κάθε ομάδα, ως εξής:

Ανάλογα με τη σειρά με την οποία έλυσε τον γρίφο κάθε ομάδα και εφόσον η απάντηση είναι σωστή,

η 1η ομάδα παίρνει 6 βαθμούς
η 2η ομάδα παίρνει 5 βαθμούς
η 3η ομάδα παίρνει 4 βαθμούς
η 4η ομάδα παίρνει 3 βαθμούς
η 5η ομάδα παίρνει 2 βαθμούς
και η 6η ομάδα παίρνει 1 βαθμό

Στον 4ο γρίφο διπλασιάζονται οι μονάδες, είτε είναι θετικές είτε αρνητικές.

Αν μια ομάδα απαντήσει λανθασμέναν αφαιρείται μια μονάδα.
Αν τελειώσει ο χρόνος και μια ομάδα δεν απαντήσει, βαθμολογείται με μηδέν.
• Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να σχολιάσουν τη λύση κάθε γρίφου ή τη βαθμολογία. Μπορούν να υποβάλουν ένσταση στην Επιτροπή Κριτών του Διαγωνισμού, η οποία θα εξεταστεί μετά το πέρας του συγκεκριμένου γύρου και πριν από την τελική ανακοίνωση της βαθμολογίας.

Δείτε εδώ αναλυτικά τους κανόνες moodeet

Πληροφορίες-Εγγραφή

Διαδικασία Εγγραφής

Οι μαθητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν διαμορφώνουν ομάδες αποτελούμενες από 3 μέλη. Κάθε ομάδα δηλώνει έναν αρχηγό ο οποίος επικοινωνεί με κριτές και οργανωτική επιτροπή. Κάθε Σχολείο μπορεί να συμμετάσχει με μέχρι 4 ομάδες για κάθε βαθμίδα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετοχών ξεπεράσει τον προβλεπόμενο, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημέρα και ώρα της αρχικής υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Η εγγραφή μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα, είτε με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση mathchallenge@anagennisi.edu.gr είτε με αποστολή fax της φόρμας εγγραφής στο 22950-29847. .
Διαδικασία Εγγραφής
Έντυπο Εγγραφής
Ηλεκτρονική Εγγραφή

Πρόγραμμα

Σάββατο 27 Ιανουαρίου
ώρα έναρξης : 8.45
ώρα λήξης : 14.30

Κυριακή 28 Ιανουαρίου
ώρα έναρξης : 9.00
ώρα λήξης : 16.00

Δείτε εδώ το Αναλυτικό Πρόγραμμα

Επικοινωνία

email. mathchallenge@anagennisi.edu.gr